Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křehké kouzlo MONANTHES LAXIFLORA (TENERIFE 15)

31. 1. 2009

ObrazekPři hledání rostlinek rodu Monanthes jsme na Tenerife měli největší štěstí na druh Monanthes laxiflora. Keříčkovitá rostlina se od ostatních zástupců rodu odlišuje nejenom svým nevšedním vzhledem, ale také podmínkami růstu. Zatímco většina Monanthes vyhledává alespoň trochu přistíněná a vlhčí stanoviště, tato rostlina se objevuje i na místech s plným osluněním, kde by jiné druhy s největší pravděpodobností vůbec neobstály. V neposlední řadě je právě tento druh v místy nepřehledném terénu díky svému výraznému zbarvení a velikosti trsů nejvíce vidět!
Od ostatních zástupců rodu se Monanthes laxiflora liší vzhledem listů, jejichž povrch je vždy opatřen výraznou voskovitou vrstvou, která chrání pletiva před slunečními paprsky a zamezuje přebytečnému odpařování vody z těl rostlin. Díky zmíněné vrstvě je barva listů mnohdy takřka bílá, jindy zase šedavá. Záleží jakou barvu mají listy pod ní, a také jak silná vrstva vosku na povrchu je. Obrazek
Monanthes laxiflora jsme postupně nalézali na mnoha místech ostrova, často od sebe značně vzdálených. Nejpočetnější kolonie rostlin jsme viděli v pohoří Teno, a to od nadmořských výšek 200m až po takřka 1000 metrů. Díky značně odlišným lokalitám je výrazná i variabilita rostlin, a to především co se týče velikosti a tvaru listů. Největší listy jsou dlouhé až 1cm, ale nejvíce rostlin je má  přibližně poloviční délky. Šířka listů bývá ve většině případů zhruba poloviční oproti jejich délce. U některých typů rostlin jsme se setkali s listy vejčitými, protáhlými a s podélnou prohlubní či rýhou na jejich horní straně. U jiných typů zase rýha úplně chybí a listy jsou takřka kulovité. 
ObrazekŠkoda že jsme neměli možnost porovnat květy jednotlivých typů Monanthes laxiflora, ale ty se u všech zástupců rodu objevují od konce zimy do pozdního jara, podobně jako při pěstování ve skleníku.
Všechny rostliny Monanthes laxiflora mají poměrně silné, dřevnatějící stonky, které musí udržet i značnou váhu trsů, visících často za jediný stonek dolů ze skály. Vzhledem ke zkušenostem s Monanthes muralis, která má v přírodě podobný způsob růstu, lze považovat tento druh za velice perspektivní pro případné tvarování miniaturních stromečků, vhodných za jižní okna našich ústředně vytápěných interiérů.
Nejvíce rostlin Monanthes laxiflora jsme tedy viděli v nejrůznějších částech pohoří Teno. Všechny bez výjimky rostly na skalách, kam dopadaly sluneční paprsky v plné síle po většinu dne. Zcela výjimečně jsme nalezli i jedince, skrývající se ve stinných štěrbinách, kde zřejmě vyklíčila semena zanesená sem větrem. Tyto rostlinky však byly řídce olistěné, a jejich listy takřka postrádaly voskovitý potah na svém povrchu. Bylo jich ale mizivé procento, protože husté a krásné trsy byly na všech lokalitách v silné převaze. Obrazek
Kromě skalních stěn jsme Monanthes laxiflora nacházeli docela často i na kamenných zídkách, zabraňujících vyplavování zeminy z polí, a zároveň občas sloužících i jako hranice pozemků v horách. Tyto zídky byly často  botanicky velice zajímavé, protože se v nich z náletu uchytilo množství nejrůznějších druhů rostlin, které by se za normálních okolností na jednom místě asi nikdy nevyskytovaly.
Na svých toulkách po Tenerife jsme se s touto krásnou rostlinou setkali i na druhé straně ostrova v pohoří Anaga. Tam rostly trsy Monanthes laxiflora v těsné blízkosti vesničky Chamorga právě ve zmíněných kamenných zídkách společně s dalším zástupcem rodu Monanthes anagensis. Právě zde, na mírně přistíněném stanovišti, dosahovaly listy maximální velikosti.
ObrazekV literatuře je často uváděno, že rostliny rodu Monanthes si vypomáhají při hospodaření s vodou pobytem v přistíněných a vlhčích skalních štěrbinách, ale existuje ještě jeden způsob, který jsme měli možnost v největší míře pozorovat právě u Monanthes laxiflora. Jsou jím různé druhy lišejníků, porůstající skalní plošiny a umožňující zadržovat alespoň po určitou dobu vodu z občasných dešťů nebo mnohem častějších mlh. Měli jsme možnost přesvědčit se na mnoha nejrůznějších místech o souvislosti mezi zvýšeným výskytem některých druhů lišejníků a rostlin rodu Monanthes (nejenom M. laxiflora). Zprvu jsme tomu nevěnovali příliš pozornosti, ale později jsme si začali tuto souvislost uvědomovat, což nám časem umožnilo mnohem častější nálezy dalších a dalších lokalit jejich výskytu. Stačilo zdálky spatřit zmíněné lišejníky, a šli jsme téměř najisto. Protože jeden z těch lišejníků měl výrazně oranžovou barvu, bylo to jako při jízdě autem. Jakmile se objevila oranžová, zvýšili jsme pozornost a pokračovali v cestě za naším cílem. Jen málokdy tam nebylo co jsme hledali.Obrazek
Monanthes laxiflora považuji za rostlinu velice perspektivní pro pěstování v kultuře. Je to kytka velice atraktivní, nezabere příliš prostoru a při troše fantazie a trpělivosti bude velice vhodným druhem pro tvarování. Navíc pohled na  kresbu listů, utvářenou voskovitým povlakem, je opravdovou pastvou pro oči. Při zmíněné variabilitě druhu proto můžeme mít na relativně malém prostoru docela pestré společenství stromečků či keříků, jejichž korunky při troše štěstí na konci jara každoročně zmizí pod záplavou droboučkých kvítků červenožlutavé barvy. O pěstování Monanthes laxiflora v našich podmínkách se dozvíte více v některém z dalších článků v rubrice „Pěstiteslká praxe“. Do té doby vezměte zavděk několika snímky z přírodních nalezišť  této zajímavé rostliny.
První byl pořízen na skalních stěnách hřebene Baracán v pohoří Teno, druhý o něco při sestupu do průsmyku Tabaiba, kde byly k vidění neskutečné plochy zarostlé právě Monanthes laxiflora. Na třetí fotografii jsou rostliny s nádherným vzorováním listů, rostoucí na kolmých stěnách soutěsky Barranco del Ruiz. Další snímek pochází ze skal v okolí městečka Los Silos, kde rostlo množství nejrůznějších typů Monanthes laxiflora, svádějících boj na slunci s Aeonium tabulaeforme. V pozadí můžete vidět bochánky mnohem drobnější Monanthes polyphylla. Předposlední snímek je pohledem zblízka do jednoho z četných trsů Monanthhes laxiflora. na stejné lokalitě. Závěrečná fotografie je ilustrační, a můžete na ní vidět Monanthes pallens, rostoucí ve společnosti v článku zmiňovaného lišejníku oranžové barvy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tenerife

(Timo, 4. 2. 2009 16:18)

Tieto sukulenty sú veľmi nádherné a mal som možmosť ich vidieť pri mojej poznávacej ceste na Tenerife.